כיצד להמיר דיסק MBR לדיסק GPT ללא אובדן נתונים

במאמר של היום, נבחן כמה דרכים להמיר דיסק MBR לדיסק GPT ללא אובדן נתונים. הוראה זו נכתבה ב- Windows 10, אך השיטות מתאימות לכל גרסאות Windows.

מוקדם יותר בדקנו "כיצד לגלות שהדיסק משתמש ב- GPT או ב- MBR? וכיצד להמיר אותם זה לזה". השיטות שתוארו במאמר הקודם ממירות MBR ל- GPT, אך כל הנתונים על הדיסקים האלה מוחלפים, אך מה אם תצטרך לבצע את ההמרה וכדי שכל המידע עליהם יישאר שלם? למטרות כאלה, עלינו להתקין תוכנה חופשית נוספת, הכלים הסטנדרטיים של המערכת אינם יכולים להמיר ללא אובדן נתונים.

  המרת דיסק MBR לדיסק GPT ללא אובדן נתונים באשף המחיצה של MiniTool

1. הורד והתקן את יישום אשף המחיצה MiniTool. יישום זה הוא חינמי לחלוטין, אין תוכנה נוספת המוצעת במהלך ההתקנה. היכנס לאתר האינטרנט שלהם => לחץ על הורד => ייפתח דף חדש, לחץ על הורדה חינם => פתח את הקובץ שהורד => הסכים להסכם הרישיון על ידי הצבת נקודה בשדה "אני מקבל את ההסכם" ולחיצה על "הבא" => בחר היכן התקן את היישום (או השאר את נתיב ברירת המחדל) ולחץ על "הבא" => "הבא" => הבא => התקן => סיים שוב.

2. פתח את היישום המותקן => לחץ על "הפעל יישום".

3. לחץ על הדיסק שברצונך להמיר => בעמודה השמאלית בחר "המר דיסק דיסק MBR לדיסק GPT".

4.  בצד שמאל למעלה, לחץ על "החל".

5. לחץ על "כן".

6. לאחר לחיצה על "אישור" תוכלו לסגור את היישום, הכונן שבחרתם כבר הומר.

המרת דיסק MBR לדיסק GPT ללא אובדן נתונים ב-  EaseUS Partition Master Free

בעבר השתמשנו בתוכנית זו כדי להרחיב את הדיסק על חשבון דיסק אחר, בעוד הנתונים בשני הדיסקים נותרו שלמים. במהלך ההתקנה, תוכנית זו מציעה התקנת תוכנה נוספת שאינך זקוק לה! לכן, קרא בעיון את מה שהוא כותב במהלך ההתקנה, או עיין במאמר "כיצד להגדיל את כונן C ב- Windows 7, 8 ו- 10", שם מתואר בראשית תהליך התקנתו.

1. הורד והתקן את היישום EaseUS Partition Master Free.

2. הפעל את היישום => בחר את הכונן שברצונך להמיר => לחץ על "המר MBR ל- GPT".

3. אשר את הפעולה על ידי לחיצה על "החל".

4.  לחץ על "כן" ולאחר סיום תהליך ההמרה לחץ על "אישור".

אתה יכול לסגור את היישום, הכונן שבחרת כבר הומר ל- GPT.

זה הכל להיום, אם יש לכם תוספות - כתבו הערות! בהצלחה 🙂