כיצד לשנות את שם המחשב ב- Windows 10

רצוי שלמחשבים ברשת יהיו שמות ייחודיים לתקשורת רגילה זה עם זה. אם למחשבים ברשת יש אותו שם, ישנה התנגשות בתקשורת הרשת. היום אנו נבדוק כיצד לשנות את שם המחשב ב- Windows 10.

נבחן מספר דרכים לשינוי שם המחשב: שימוש במאפייני מערכת, בפרמטרים או באמצעות שורת הפקודה. שם המחשב לא יכול להכיל רק מספרים, להכיל רווחים ואינך יכול להשתמש בסמלים: `~ @ # $% ^ & () = + [] {} | ; : '". /? שם המחשב יכול להיות בין 0 ל -9, כל האותיות של האלף-בית, ולהיות מקף.

שנה את שם המחשב בהגדרות המערכת

1. פתח את תפריט "התחל" ועבור ל"הגדרות ".

2. עבור אל "מערכת".

3. בעמודה השמאלית בחר "אודות מערכת", מימין - "שנה שם מחשב זה".

4. הזן שם חדש למחשב ולחץ על הבא.

5. אם תלחץ על "הפעל מחדש כעת" אז כל הקבצים והיישומים הפתוחים ייסגרו אוטומטית והמחשב יופעל מחדש. אם אתה צריך לשמור כמה נתונים - לחץ על "הפעל מחדש מאוחר יותר" => שמור הכל => ואז הפעל מחדש את המחשב.

לאחר אתחול מחדש, שם המחשב ישונה לזה שצוין בפסקה הרביעית.

שנה את שם המחשב במאפייני המערכת

1.  לחץ על מקשי  Win + R

  היכנס למערכת בקרת  הפקודה  ולחץ על "אישור" (תוכל להיכנס ל"מערכת "דרך לוח הבקרה).

2. בצד ימין, לחץ על "שנה הגדרות".

3. בכרטיסייה "שם מחשב" לחץ על "שנה".

4. בשדה שם מחשב, הזן שם חדש ולחץ על אישור.

5. תודיעו לך על הצורך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף, לחץ על "אישור".

6. לחץ על סגור.

7. אם תלחץ על "הפעל מחדש כעת" אז כל הקבצים והיישומים הפתוחים ייסגרו אוטומטית והמחשב יופעל מחדש. אם אתה צריך לשמור כמה נתונים - לחץ על "הפעל מחדש מאוחר יותר", שמור הכל ואז הפעל מחדש את המחשב.

לאחר אתחול מחדש, שם המחשב ישונה לזה שצוין בפסקה הרביעית.

שנה את שם המחשב בשורת הפקודה

1. פתח שורת פקודה כמנהל: אחת הדרכים - בשורת החיפוש הזן cmd => לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על "שורת פקודה  " ובחר "הפעל כמנהל".

2. הקלד  wmic מערכת מערכת כאשר name = "% computername%" קורא שם שם = "שם חדש"  ולחץ על Enter. רק במקום  שם חדש - כתוב את השם שאתה רוצה לתת שם למחשב. לדוגמא, אנו רוצים לתת שם למחשב  HP - בשורת הפקודה, כתוב  מערכת מחשבים wmic שבה שם = "% computername%" קורא שם שם = "HP"  ולחץ על Enter.

 אנו סוגרים את שורת הפקודה, מפעילים מחדש את המחשב. המחשב משתמש כעת בשם החדש שצוין בשלב השני. זה הכל להיום, אם אתם מכירים שיטות אחרות או סתם יש לכם תוספות - כתבו הערות! בהצלחה 🙂